153/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 080 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 25. července 2018 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

153

VYHLÁŠKA

ze dne 25. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb., vyhlášky č. 286/2013 Sb. a vyhlášky č. 8/2014 Sb., se mění takto:

1

§ 1 zní:

§ 1

Tato vyhláška upravuje převedení specializací na obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen základní obory), nástavbové obory a na základní kmeny.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2

§ 2 a 3 se zrušují.

3

Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

MENU