150/2018 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018

Částka: 078 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 25. července 2018 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
150

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 25. července 2018,
kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb.,
o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná,
zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

        Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018, se na konci písmene 1j) tečka zrušuje a doplňuje se písmeno 1k), které zní:

1k)   Očkovací látka proti virové hepatitidě B ve formuli pro dospělé:

. . .

Zavřít
MENU