110/2018 Sb.Vyhláška o tabákových nálepkách

Částka: 055 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 12. června 2018 Nabývá účinnosti: 15. února 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 82/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
110

VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018
o tabákových nálepkách


        Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., k provedení § 131 písm. a) až g):


Rozměr a vzory tabákové nálepky

§ 1

        (1)  Tabáková nálepka je vydávána v těchto rozměrech:

a)   16 mm x 32 mm,

b)   20 mm x 44 mm.

        (2)  Tabáková nálepka je tištěna ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.

        (3)  Ofsetový ceninový podtiskový rastr

a)   je vytvořen kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek symetrický k oběma osám tabákové nálepky a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozměr a vzory tabákové nálepky
§ 2  
§ 3 - Umístění tabákové nálepky
§ 4 - Objednávání tabákových nálepek
§ 5 - Odběr a distribuce tabákových nálepek
§ 6 - Evidence tabákových nálepek
§ 7 - Inventura tabákových nálepek
§ 8 - Vracení poškozených tabákových nálepek
§ 9 - Oznámení vyhlášky Evropské unii
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzory tabákové nálepky
Příloha č. 2 - Vzor tiskopisu objednávky tabákových nálepek
Příloha č. 3 - Vzory tiskopisu evidence odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek
Příloha č. 4 - Vzor záznamu o výsledku inventury tabákových nálepek
Příloha č. 5 - Vzor formuláře pro vylepení poškozených tabákových nálepek
Zavřít
MENU