104/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019

Částka: 053 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 31. května 2018 Nabývá účinnosti: 12. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
104

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 31. května 2018
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019


        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019, který byl uzavřen dne 4. 4. 2018 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem Stavba ČR, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů – Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE s číselným označením 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43.

. . .

Zavřít
MENU