103/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

Částka: 053 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 31. května 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
103

VYHLÁŠKA
ze dne 31. května 2018,
kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 16 odst. 7 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až x), která znějí:

„q)   rozhlasovou službou radiokomunikační služba, jejíž vysílání je určeno k přímému příjmu širokou veřejností; tato služba může zahrnovat zvuková vysílání, televizní vysílání nebo jiné druhy vysílání,

r)    transportním datovým tokem datový tok sestávající z jednoho nebo více datových toků reprezentujících konkrétní poskytovanou službu,

s)   identifikátorem sítě České republiky identifikační číslo společné pro všechny sítě pro šíření zemského digitálního televizního vysílání v rámci České republiky,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU