97/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 050 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. června 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. května 2018 Nabývá účinnosti: 21. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
97

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. května 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů
a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů


        Vláda nařizuje podle § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 148/2016 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. a nařízení vlády č. 133/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU