88/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 045 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. května 2018 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 11. května 2018 Nabývá účinnosti: 31. května 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
88

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. května 2018
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.   Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2016 – 2017, uzavřený dne 24. 1. 2018 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
a
Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.

2.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na období – 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 (oblast obchodu), uzavřená dne 13. 2. 2018 mezi smluvními stranami Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
a
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

. . .

Zavřít
MENU