87/2018 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

Částka: 045 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. května 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 24. května 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

87

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 24. května 2018

o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 10. května 2018 vydalo výměr č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem č. 01/2018 pro rok 2018. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 05/2018 ze dne 11. května 2018 a nabývá účinnosti 1. září 2018.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU