85/2018 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

Částka: 045 Druh předpisu: Rozhodnutí
Rozeslána dne: 31. května 2018 Autor předpisu: Prezident republiky
Přijato: 23. května 2018 Nabývá účinnosti: 31. května 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 6. října 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
85

ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY
ze dne 23. května 2018
o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí


I.

        Podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


vyhlašuji volby
do Senátu Parlamentu České republiky

ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80 a stanovím dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.
. . .

Zavřít
MENU