83/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Částka: 044 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 29. května 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. května 2018 Nabývá účinnosti: 13. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
83

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. května 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních
udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy        Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

        (1)  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělovat tato ocenění:

a)   Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU