76/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.

Částka: 038 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. května 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 4. května 2018 Nabývá účinnosti: 11. května 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
76

VYHLÁŠKA
ze dne 4. května 2018,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku
a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 odst.  10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


Čl. I

        Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst.  1 se slovo „určují“ nahrazuje slovem „provádějí“.

        2.  V § 2 odstavec  2 zní:

        „(2)  Podle populační hustoty škůdce se rozlišuje

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU