64/2018 Sb.Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Částka: 032 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. dubna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí; Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 12. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 102/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 15. dubna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
64

VYHLÁŠKA
ze dne 12. dubna 2018
o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování


        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2017.


Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby

§ 2

        (1)  Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle odstavců 2 až 6 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2017 v souladu s právními předpisy.

        (2)  Náklady na zdravotní služby poskytované poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení minimální paušální sazbou za jeden den hospitalizace uvedenou v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. b) vyhlášky č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
§ 3  
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU