60/2018 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 029 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 12. dubna 2018 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 12. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 12. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
60

NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem republiky


        Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 11/17 dne 12. prosince 2017 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka (soudce zpravodaje), Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu skupiny senátorů, zastoupené JUDr. Stanislavem Polčákem, advokátem, sídlem Řehenice 10, na zrušení ustanovení § 17 odst. 4 až 7, § 17 odst. 8 písm. i) ve slovech "poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky", § 17 odst. 8 písm. j), § 17a ve slovech "a politické instituty" a "a politickému institutu", § 17b ve slovech "a politický institut", "nebo politického institutu" a "a politické instituty", § 18 ve slovech ", politického institutu", § 18 odst. 2, § 19f ve slovech "a politických institutů", § 19h odst. 1 písm. k), § 19k, § 19l ve slovech "nebo politického institutu", § 20 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 3 a 5, § 20 odst. 7 ve slovech "na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a", § 20 odst. 8, § 20 odst. 10 ve slovech "a příspěvek na podporu činnosti politického institutu", § 20 odst. 11 a 12 ve slovech "nebo na příspěvek na podporu činnosti politického institutu", "nebo příspěvku na podporu politického institutu" a "a příspěvek na podporu činnosti politického institutu" a § 20a odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., za účasti Poslanecké sněmovny a Senátu, jako účastníků řízení, a vlády, jako vedlejší účastnice řízení,

. . .

Zavřít
MENU