50/2018 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. dubna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 23. března 2018 Nabývá účinnosti: 1. května 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
50

VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2018
o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

        (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Pískovna Erika (dále jen „národní přírodní památka“).

        (2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem

a)   mokřadních a vodních ekosystémů vegetace parožnatek a makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vyhlášení národní přírodní památky
§ 2 - Bližší ochranné podmínky
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Pískovna Erika
Příloha č. 2 - Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Pískovna Erika
Příloha č. 3 - Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Pískovna Erika a jejího ochranného pásma
Zavřít
MENU