42/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. března 2018 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 15. února 2018 Nabývá účinnosti: 28. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
42

VYHLÁŠKA
ze dne 15. února 2018,
kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 327/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, se mění takto:

        1.  V § 1 písm. g) se slova „rozvrh hodin vzorového výukového dne, jedná-li se o prezenční formu vzdělávání“ nahrazují slovy „časový rozvrh vzdělávání“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU