23/2018 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka: 013 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. února 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

23

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a

v hlavním městě Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze,

b

ve Středočeském kraji

Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana,

c

v Libereckém kraji

1

Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici,

2

Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích,

d

v Ústeckém kraji

Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově,

e

v Karlovarském kraji

Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény,

f

v Plzeňském kraji

Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie,

g

v Jihočeském kraji

1

Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

2

Poutní areál s kostelem svatého Ducha a loretánskou kaplí v Římově,

h

v Jihomoravském kraji

Svatý kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána,

i

ve Zlínském kraji

Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

j

v Moravskoslezském kraji

1

Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě,

2

Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku,

3

Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně,

k

v Olomouckém kraji

Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie,

l

v Pardubickém kraji

1

Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

2

Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže,

3

Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích,

m

v Královéhradeckém kraji

Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek

Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:

PhDr. Šmíd v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 23/2018 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

Příloha PDF (354 kB)
MENU