23/2018 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka: 013 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. února 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
23

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. ledna 2018
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky


        Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky

        (1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a)   v hlavním městě Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze,

b)   ve Středočeském kraji

Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana,

c)   v Libereckém kraji

1.   Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
§ 2 - Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek
§ 3 - Účinnost
Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
Zavřít
MENU