22/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka: 013 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. února 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
22

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. ledna 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých
kulturních památek za národní kulturní památky        Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 170/2008 Sb.


Čl. I

        V příloze k nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v písmenu  c) bod 2 zní:

„2.
Název: Středověký důl Jeroným v Čisté
Popis: soubor podzemních prostor starého důlního díla pod pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky a historický vstupní portál na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Sokolov
Obec: Rovná
Katastrální území: Čistá u Rovné
Pozemky, parcelní čísla: pozemkové parcely: 1600/1, 1600/3, 1664/8, 1709, 1722/3, 1952/1, 1952/8, 2016, 2083, 2140/1, 2202/1, 2202/5, 2202/6, 3153
 
Poznámka:  
Zpracováno podle právního stavu ke dni 10. listopadu 2017.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády č. 170/2008 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 106/2014 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády č. 69/2017 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU