17/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Částka: 012 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. února 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 31. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 22. února 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
17

VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb.,
o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky        Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 86b odst. 3 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, se mění takto:

        1.  V § 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU