16/2018 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. ledna 2018 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 29. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
16

SDĚLENÍ
Státní volební komise

ze dne 29. ledna 2018
o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky
konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. e) a § 57 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo).


A.

Výsledek I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018

        V I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 nebyl ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.

. . .

Zavřít
MENU