54/2018 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání

Částka: 036 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 6. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
54

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. června 1981 byla v Ženevě přijata Úmluva č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání.

        S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního ředitele Mezinárodního úřadu práce, depozitáře Úmluvy, 6. prosince 2017.

        Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 2 dne 11. srpna 1983. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce  3 téhož článku dne 6. prosince 2018.

        Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
Convention 154
CONVENTION CONCERNING THE PROMOTION OF COLLECTIVE BARGAINING

. . .

Zavřít
MENU