52/2018 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci

Částka: 035 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
52

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byl ve Štrasburku otevřen k podpisu Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci1). Jménem České republiky byl Protokol podepsán v Praze dne 9. listopadu 2017.

        S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 11. září 2018.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 10 odst. 3 dne 1. února 2005. Pro Českou republiku vstupuje v platnost na základě odstavce  4 téhož článku dne 1. ledna 2019.

        Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

. . .

Zavřít
MENU