49/2018 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené

Částka: 033 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. listopadu 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 1. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb.m.s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 1. listopadu 2018 byl v souladu s článkem 4 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsané v Tokiu dne 27. června 20171), stanoven maximální počet víz vydávaných podle článku 1 Dohody na 400 z každého státu v kalendářním roce.

MENU