47/2018 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

Částka: 031 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. listopadu 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 8. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 13. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 2017 byla v Jeruzalémě podepsána Dohoda o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 13. července 2018.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA O FILMOVÉ KOPRODUKCI MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU STÁTU IZRAEL

Příloha PDF (395 kB)

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL

Příloha PDF (423 kB)
MENU