476/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření

Částka: 172 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2017 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 21. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
476

VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2017,
kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření


        Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 39 odst. 3, § 41 odst. 6, § 45 odst. 8 písm. a) a b), § 52 odst. 6, § 63 odst. 5, § 68 odst. 3, § 69 odst. 4, § 79 odst. 3, § 82 odst. 3 a § 99 odst. 5 zákona o důchodovém spoření a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 84 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření:ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o minimálních náležitostech
statutu účastnického fondu a statutu
důchodového fondu


Čl. I

        Vyhláška č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu, se mění takto:

        1.  V názvu vyhlášky se slova „a statutu důchodového fondu“ zrušují.

        2.  V § 1 se slova „a statutu důchodového fondu“ a slova „a zákona o důchodovém spoření“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“.

        3.  V § 5 písm. i) se slova „a důchodových fondů“ zrušují.

        4.  § 15 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 a 17 zrušuje.ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu
a účastnického fondu


Čl. II

        Vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu, ve znění vyhlášky č. 145/2014 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky o předkládání informací penzijní společností České národní bance
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna vyhlášky o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU