474/2017 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Částka: 171 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
474

ZÁKON
ze dne 19. prosince 2017
o státním rozpočtu České republiky na rok 2018


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

        (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2018 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 314 497 641 409 Kč. Celko- vé výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 364 497 641 409 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 50 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a)   zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 50 479 347 964 Kč,

b)   změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 479 347 964 Kč.

        (2)  Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
Příloha č. 2 - Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol
Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol
Příloha č. 4 - Ukazatele kapitol
Příloha č. 5 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů
Příloha č. 6 - FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy)
Příloha č. 7 - Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města prahy
Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
Příloha č. 9 - SEZNAM DOTACÍ V ROCE 2018 PODLE § 1 ODST. 12 ZÁKONA Č. 474/2017 Sb.
Zavřít
MENU