446/2017 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

Částka: 158 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 7. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

446

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 7. prosince 2017

o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 28. listopadu 2017 vydalo výměr MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2017 ze dne 29. listopadu 2017 a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.

MENU