430/2017 Sb.Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

Částka: 154 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. prosince 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
430

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2017
o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb,
Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace
a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra
města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace        Vláda nařizuje podle § 5 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ

PROHLÁŠENÍ ÚZEMÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ MĚST A OBCE S LÁZEŇSKOU KULTURNÍ KRAJINOU ZA PAMÁTKOVÉ REZERVACE


§ 1

        (1)  Za památkové rezervace se prohlašují území vybraných částí

a)   města Františkovy Lázně (554529), okres Cheb, Karlovarský kraj, a města Cheb (554481), okres Cheb, Karlovarský kraj,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PROHLÁŠENÍ ÚZEMÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ MĚST A OBCE S LÁZEŇSKOU KULTURNÍ KRAJINOU ZA PAMÁTKOVÉ REZERVACE
§ 1  
§ 2 - Hranice území památkových rezervací
§ 3 - Podmínky zabezpečení ochrany památkových rezervací
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
§ 4  
§ 5 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 6  
Příloha č. 1 - Vymezení hranic území památkových rezervací prohlášených tímto nařízením
Příloha č. 2 - Orientační graficky vyznačení hranic území památkových rezervací prohlášených tímto nařízením na mapách
Zavřít
MENU