410/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Částka: 146 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. prosince 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

410

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. listopadu 2017,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Vláda nařizuje podle § 115 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb., (dále jen zákon):

§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Zrušují se:

1

Nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.

2

Nařízení vlády č. 126/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.

3

Nařízení vlády č. 321/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 410/2017 Sb.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Příloha PDF (80 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 410/2017 Sb.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená

podle § 114 odst. 2 zákona

Příloha PDF (81 kB)
MENU