407/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Částka: 145 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. prosince 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

407

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. listopadu 2017,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen zákon):

§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Kč 
jedna 1 988 
dvě 2 721 
tři 3 558 
čtyři a více 4 291 

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Kč 
jedna 746 
dvě 1 020 
tři 1 335 
čtyři a více 1 649 

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 pro

a

bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč 
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 
jedna 7 870 6 227 5 928 5 036 4 844 
dvě 11 186 8 938 8 530 7 308 7 046 
tři 15 116 12 176 11 642 10 045 9 702 
čtyři a více 18 827 15 282 14 639 12 712 12 299 
b

bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč 
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 
jedna 4 420 4 420 4 420 4 420 4 420 
dvě 6 489 6 489 6 489 6 489 6 489 
tři 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 
čtyři a více 11 298 11 298 11 298 11 298 11 298 

§ 3

Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2018.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

MENU