404/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

Částka: 143 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. prosince 2017 Autor předpisu: Český telekomunikační úřad
Přijato: 28. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
404

VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence
nákladů a výnosů držitele poštovní licence


        Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb. a zákona č. 319/2015 Sb., k provedení § 33a odst. 2:


Čl. I

        Vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, se mění takto:

        1.  § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4

Přiměřený zisk

        Přiměřený zisk držitele poštovní licence se stanoví ve výši 6,36 % z ekonomicky oprávněných nákladů přiřazených základním poštovním službám a službám spojeným s přístupem k poštovní infrastruktuře.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Výkazy - výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů “.
Zavřít
MENU