404/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

Částka: 143 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. prosince 2017 Autor předpisu: Český telekomunikační úřad
Přijato: 28. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

404

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb. a zákona č. 319/2015 Sb., k provedení § 33a odst. 2:

Čl. I

Vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, se mění takto:

1

§ 4 včetně nadpisu zní:

§ 4

Přiměřený zisk

Přiměřený zisk držitele poštovní licence se stanoví ve výši 6,36 % z ekonomicky oprávněných nákladů přiřazených základním poštovním službám a službám spojeným s přístupem k poštovní infrastruktuře.

2

Příloha zní:

Příloha k vyhlášce č. 465/2012 Sb.

Výkazy - výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů

Příloha PDF (411 kB)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Předseda Rady:

Ing. Mgr. Novák v. r.

MENU