403/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 143 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 27. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

403

VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. a vyhlášky č. 432/2016 Sb., se mění takto:

1

V níže uvedených položkách katastrálních území průměrná základní cena v Kč/m2 zní:

2

V řádku katastrální území Dolní Kamenice u Staňkova se slova Dolní Kamenice u Staňkova nahrazují slovy Dolní Kamenice u Holýšova.

3

Za řádek katastrální území Horky u Srní se vkládá nový řádek:

4

Řádek katastrální území Radonice u Hradiště se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

MENU