394/2017 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

Částka: 138 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

394

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 20. listopadu 2017

o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 31. října 2017 vydalo výměr MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 11/2017 ze dne 1. listopadu 2017 a nabyl účinnosti dne 5. listopadu 2017.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.

MENU