385/2017 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017

Částka: 135 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. listopadu 2017 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 22. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
385

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 22. listopadu 2017
o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji:
2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana,
na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017

        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017.

. . .

Zavřít
MENU