383/2017 Sb.Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

Částka: 134 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 14. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
383

VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2017
o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):ČÁST PRVNÍ

VÝBĚR A PŘIJÍMÁNÍ
PRÁVNÍCH ČEKATELŮ


§ 1

Vyhlášení a etapy výběrového řízení
do čekatelské praxe

        (1)  Výběrové řízení do čekatelské praxe (dále jen „výběrové řízení“) vyhlašuje krajský státní zástupce po projednání s Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) podle potřeby obsazení volných míst právních čekatelů (dále jen „čekatel“).

        (2)  Výběrové řízení se vyhlašuje na internetových stránkách ministerstva. Výběrové řízení se oznamuje na úřední desce všech krajských a okresních státních zastupitelství. Podrobné informace o výběrovém řízení obsahují také kritéria hodnocení a vzor přihlášky k účasti ve výběrovém řízení (dále jen „přihláška“). Výběrové řízení se vyhlašuje nejméně 30 dnů před termínem stanoveným pro podání přihlášek. Vyhlášení výběrového řízení obsahuje určení obvodu působnosti krajského státního zastupitelství, pro který se vyhlašuje výběrové řízení. Vyhlášení výběrového řízení dále obsahuje informaci o možnosti získání formuláře přihlášek k výběrovému řízení a podrobné informace o podmínkách účasti ve výběrovém řízení a o jeho průběhu v elektronické a listinné podobě a taktéž obsahuje termín pro podání přihlášek.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝBĚR A PŘIJÍMÁNÍ PRÁVNÍCH ČEKATELŮ
§ 1 - Vyhlášení a etapy výběrového řízení do čekatelské praxe
§ 2 - Přihláška
§ 3 - Písemný test
§ 4 - Přijímací pohovor
ČÁST DRUHÁ - PŘIJETÍ UCHAZEČE DO ČEKATELSKÉ PRAXE
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ORGANIZACE ČEKATELSKÉ PRAXE
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Poradní sbor
§ 9 - Školitelé
§ 10 - Čekatelé
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 16  
§ 17 - Účinnost
Zavřít
MENU