378/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 132 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 6. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

378

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. listopadu 2017

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 uzavřená dne 13. 6. 2017 mezi smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a Asociací textilního – oděvního – kožedělného průmyslu.

2

Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 – 2020, uzavřený dne 27. 6. 2017 mezi smluvními stranami Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky.

3

Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022, uzavřená dne 17. 10. 2017 mezi smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

MENU