378/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 132 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 6. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
378

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 6. listopadu 2017
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 uzavřená dne 13. 6. 2017 mezi smluvními stranami
          Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
          a
          Asociací textilního – oděvního – kožedělného průmyslu.

2.   Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 – 2020, uzavřený dne 27. 6. 2017 mezi smluvními stranami
          Odborovým svazem ECHO
          a
          Svazem chemického průmyslu České republiky.

. . .

Zavřít
MENU