376/2017 Sb.Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Částka: 132 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. listopadu 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 8/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
376

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. listopadu 2017
o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb


        Vláda nařizuje podle § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví tržby, které nejsou evidovanou tržbou, neboť jejich evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou, a tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu, a tržby, které dočasně nejsou evidovanými tržbami.


§ 2

Tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob

        (1)  Evidovanou tržbou není tržba poplatníka daně z příjmů fyzických osob,

a)   kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob
§ 3 - Tržby z prodeje sladkovodních ryb dočasně vyloučené z evidence tržeb
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU