374/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Částka: 131 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. listopadu 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. října 2017 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
374

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. října 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce
nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat


        Vláda nařizuje podle § 64 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, se mění takto:

        1.  § 1 zní:

㤠1

        Agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou druhů prací uvedených v příloze k tomuto nařízení.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU