374/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Částka: 131 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. listopadu 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. října 2017 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

374

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. října 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Vláda nařizuje podle § 64 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen zákon):

Čl. I

Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, se mění takto:

1

§ 1 zní:

§ 1

Agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou druhů prací uvedených v příloze k tomuto nařízení.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2

Příloha včetně nadpisu zní:

Příloha k nařízení vlády č. 64/2009 Sb.

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

524 Ostatní pracovníci v oblasti prodeje
721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci
722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci
723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)
741 Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení
751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci
753 Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech
812 Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
814 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru
815 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků
816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení
821 Montážní dělníci výrobků a zařízení
833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají
834 Obsluha pojízdných zařízení

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2

V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání vydaným na základě žádosti podané Úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení anebo v souladu se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou vydanou na základě žádosti podané příslušnému orgánu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

MENU