373/2017 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

Částka: 130 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. listopadu 2017 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 19. října 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
373

VYHLÁŠKA
ze dne 19. října 2017
o Programu statistických zjišťování na rok 2018


        Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje Program statistických zjišťování na rok 2018, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.


§ 2
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.

_______________________________
1)
Směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES , nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013 .
Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, ve znění směrnice Komise 98/15/ES , nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 , nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 a směrnice Rady 2013/64/EU .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS , ve znění směrnice Komise 2000/71/ES , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES , nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES , směrnice Komise 2011/63/EU , směrnice Komise 2014/77/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 .
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Účinnost
Příloha č. 1 - PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2018
Příloha č. 2 - PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH MINISTERSTVY NA ROK 2018
Zavřít
MENU