372/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 1. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
372

VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat
do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 296/2008 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 větě první se slova „s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „ , jejíž svéprávnost je omezena,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU