372/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 1. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

372

VYHLÁŠKA

ze dne 1. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 296/2008 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, se mění takto:

1

V § 1 odst. 2 větě první se slova s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nahrazují slovy , jejíž svéprávnost je omezena,.

2

V § 2 odst. 1 větě první se slova Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy nahrazují slovy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

3

V § 2 odst. 1 větě druhé se slovo středisku nahrazuje slovy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

4

V § 2 odst. 2 se slova Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy zdravotnické zařízení nahrazují slovy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky statistickému ústavu poskytovatel zdravotních služeb.

5

V § 2 odst. 3 se slova Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy nahrazují slovy Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky.

6

V příloze se do výčtu orgánů doplňuje bod 7, který zní:

7

děloha

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 6., který nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2017.

Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

MENU