369/2017 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017

Částka: 128 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. listopadu 2017 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 6. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
369

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 6. listopadu 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 4. listopadu 2017


        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017.

        Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 161/2017 Sb., č. 184/2017 Sb., č. 212/2017 Sb. a č. 227/2017 Sb. se dne 4. listopadu 2017 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

. . .

Zavřít
MENU