332/2017 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč

Částka: 114 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. října 2017 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 22. září 2017 Nabývá účinnosti: 24. října 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

332

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2017

o vydání zlaté mince Hrad Pernštejn po 5 000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 24. října 2017 se v rámci cyklu Hrady vydává zlatá mince Hrad Pernštejn po 5 000 Kč (dále jen mince).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen zvláštní provedení).

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,85 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je zobrazen detail gotických dveří s opakujícím se znakem rodu Pernštejnů. Dveře jsou v horní části překryty kompozicí heraldických zvířat z velkého státního znaku ve štítech. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo od něj je slezská orlice. V levé horní části mincovního pole je umístěn název státu ČESKÁ REPUBLIKA. Označení nominální hodnoty mince 5 000 se zkratkou peněžní jednotky  a název cyklu HRADY se nachází v levé spodní části mincovního pole. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen Č a M, je při spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně mince je ztvárněna část hradu Pernštejna. V levé horní části mincovního pole je text HRAD PERNŠTEJN. Ve spodní části mincovního pole je zobrazen zubr s uhlířem. Iniciály autora mince Luboše Charváta, které jsou tvořeny propojenými písmeny L a Ch, se nacházejí pod zubrem. Ročník ražby 2017 je umístěn v levé části mincovního pole.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. října 2017.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha k vyhlášce č. 332/2017 Sb.

Vyobrazení zlaté mince Hrad Pernštejn po 5 000 Kč

(lícní a rubová strana)

MENU