331/2017 Sb.Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

Částka: 113 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. října 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 2. října 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

331

VYHLÁŠKA

ze dne 2. října 2017

o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35c odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 295/2017 Sb.:

§ 1

Další odrůdy ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Příloha k vyhlášce č. 331/2017 Sb.

Seznam dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

Příloha PDF (298 kB)
MENU