331/2017 Sb.Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

Částka: 113 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. října 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 2. října 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
331

VYHLÁŠKA
ze dne 2. října 2017
o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem,
které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35c odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 295/2017 Sb.:


§ 1

        Další odrůdy ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.


§ 2
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.Příloha k vyhlášce č. 331/2017 Sb.

Seznam dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Příloha - Seznam dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
Zavřít
MENU