324/2017 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Částka: 110 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 4. října 2017 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 27. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
324

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 27. září 2017
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen „klasifikace IR-DRG“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb., ze dne 13. října 2005, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), ve znění pozdějších předpisů.

        Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups – Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

. . .

Zavřít
MENU