322/2017 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

Částka: 110 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2017 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 25. září 2017 Nabývá účinnosti: 4. října 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
322

VYHLÁŠKA
ze dne 25. září 2017
o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé
na ročním období


        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 96 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 222/2017 Sb.:


§ 1

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období.


§ 2

        Za odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, se považují oddíly ekonomických činností podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)2) označené kódem a názvem

a)   01  Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,

b)   02  Lesnictví a těžba dřeva,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU