321/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.

Částka: 110 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. října 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 410/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
321

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů
pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.


        Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.:


Čl. I

        Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb., znějí:Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU