241/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 087 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 31. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
241

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. července 2017
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2017 – 2020, uzavřená dne 1. 6. 2017 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem dopravy a organizací zaměstnavatelů – Svazem dopravy ČR, sekcí silniční dopravy, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE s číselným označením 49.39, 49.41 a 52.29.

. . .

Zavřít
MENU