234/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 085 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 17. července 2017 Nabývá účinnosti: 31. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
234

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 17. července 2017
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 uzavřená dne 18. 4. 2017
          mezi smluvními stranami
          Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky
          a
          Zemědělským svazem České republiky.

2.   Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství 2017 – 2019
(část A. na období 2017 – 2019, část B. na období 2017), uzavřená dne 24. 5. 2017
          mezi smluvními stranami
          Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství,

. . .

Zavřít
MENU