230/2017 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka: 084 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 20. července 2017 Nabývá účinnosti: 31. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
230

SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 20. července 2017
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.

        V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Zavřít
MENU