223/2017 Sb.Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Částka: 081 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. července 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. července 2017 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
    
223

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. července 2017
o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování


        Vláda nařizuje podle § 181 a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

        Pro účely vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování podle § 42n zákona

a)   je významnou investicí taková investice, při níž jsou na území České republiky investovány peněžní prostředky nejméně ve výši 75 000 000 Kč a při níž je na území České republiky zároveň vytvořeno nejméně 20 nových pracovních míst,

b)   lze investování peněžních prostředků ve výši uvedené v písmenu a) nahradit v části odpovídající nejvýše 60 % investováním jiného majetku uvedeného v § 42n odst.  1 písm.  b) zákona,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU