221/2017 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Částka: 080 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
221

VYHLÁŠKA
ze dne 19. července 2017
o provedení některých ustanovení zákona o zbraních


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 a 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 13, § 39a odst. 4, § 50b, § 52 odst. 7, § 70f odst. 7, § 70n odst. 5 a § 73a odst. 10 zákona:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se stanoví

a)   požadavky technického provedení fotografie zobrazující žadatele,

b)   obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti, celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a výše odměny zkušebního komisaře,

c)   obsahová náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře,

d)   obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušební řád pro tyto zkoušky,

e)   požadavky na zabezpečení zbraní, střeliva a munice v průběhu přepravy,

f)    povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Fotografie žadatele [K § 17 odst. 2 písm. c) zákona]
ČÁST DRUHÁ - ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU (K § 21 odst. 9 zákona)
§ 3 - Průběh zkoušky
§ 4 - Obsahová náplň teoretické části zkoušky
§ 5 - Obsahová náplň praktické části zkoušky
§ 6  
§ 7 - Vyhodnocení teoretické části zkoušky
§ 8 - Vyhodnocení praktické části zkoušky
§ 9 - Celkové hodnocení zkoušky
§ 10 - Opakování praktické části zkoušky
§ 11 - Odměna zkušebního komisaře
HLAVA II - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE (K § 30 odst. 13 zákona)
§ 12 - Obsahová náplň teoretické části zkoušky
§ 13 - Obsahová náplň praktické části zkoušky
§ 14 - Vyhodnocení teoretické části zkoušky
§ 15 - Vyhodnocení praktické části zkoušky
§ 16 - Celkové hodnocení zkoušky
§ 17 - Vydání průkazu zkušebního komisaře
HLAVA III - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ VYŠŠÍHO MUNIČNÍHO PRŮKAZU A PRŮKAZU PRO PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU (K § 70f odst. 7 zákona)
§ 18 - Obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
§ 19 - Obsahová náplň praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
§ 20 - Vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
§ 21 - Vyhodnocení praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
§ 22 - Celkové hodnocení zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
§ 23 - Opakování praktické části zkoušky
§ 24 - Zkušební řád
ČÁST TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ ZBRANÍ, STŘELIVA A MUNICE V PRŮBĚHU PŘEPRAVY (K § 50b a § 70n odst. 5 zákona)
§ 25  
§ 26  
§ 27  
ČÁST ČTVRTÁ - PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE (K § 52 odst. 7 zákona)
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE
§ 29 - Záznamní knihy (K § 39a odst. 1 zákona)
§ 30 - Evidenční kniha zbraní a evidenční kniha střeliva [K § 73a odst. 10 písm. b) zákona]
§ 31 - Kniha výdeje a příjmu (K § 39a odst. 2 zákona)
§ 32 - Kniha střeleb (K § 39a odst. 3 zákona)
§ 33 - Evidenční kniha munice [K § 73a odst. 10 písm. d) zákona]
§ 34 - Předepsané elektronické formuláře a některé další náležitosti vedení evidencí v centrálním registru zbraní (K § 73a odst. 7)
§ 35 - Společná ustanovení pro evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní
ČÁST ŠESTÁ - VZORY TISKOPISŮ, DOKLADŮ A ELEKTRONICKÝCH FORMULÁŘŮ (K § 79 odst. 3 zákona)
§ 36 - Přehled vzorů tiskopisů, dokladů a elektronických formulářů
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 37 - Přechodná ustanovení
§ 38 - Zrušovací ustanovení
§ 39 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor zbrojního průkazu
Příloha č. 2 - Vzor žádosti o vydání zbrojního průkazu
Příloha č. 3 - Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
Příloha č. 4 - Vzor zbrojní licence
Příloha č. 5 - Vzor žádosti o vydání zbrojní licence
Příloha č. 6 - Vzor průkazu zkušebního komisaře
Příloha č. 7 - Vzor žádosti o jmenování zkušebním komisařem
Příloha č. 8 - Vzor evropského zbrojního pasu
Příloha č. 9 - Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu
Příloha č. 10 - Vzor průkazu zbraně
Příloha č. 11 - Vzor žádosti o udělení výjimky
Příloha č. 12 - Vzor žádosti o povolení
Příloha č. 13 - Vzor žádosti o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně nebo zakázaného doplňku
Příloha č. 14 - Vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně
Příloha č. 15 - Vzor zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
Příloha č. 16 - Vzor žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
Příloha č. 17 - Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva
Příloha č. 18 - Elektronický formulář hlášení přepravy zbraní a střeliva
Příloha č. 19 - Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice
Příloha č. 20 - Vzor muničního průkazu
Příloha č. 21 - Vzor žádosti o vydání muničního průkazu
Příloha č. 22 - Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu
Příloha č. 23 - Vzor muniční licence
Příloha č. 24 - Vzor žádosti o vydání muniční licence
Příloha č. 25 - Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy munice
Příloha č. 26 - Elektronický formulář hlášení přepravy munice
Příloha č. 27 - Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice
Příloha č. 28 - Vzor kontrolního průkazu
Zavřít
MENU